Doživetja

Netopirji

Netopirji so v jami Vrlovki prisotni čez celo leto, saj temperaturni režim v jami omogoča celoletno bivanje različnih vrst netopirjev.

Netopirji so sesalci in s pticami edini vretenčarji, ki lahko aktivno letijo. Za preživetje zime zaradi nizkih temperatur in pomanjkanja hrane v neugodnem delu leta so netopirji razvili posebno prilagoditev - zimsko spanje, med katerim se življenjske funkcije upočasnijo in telesna temperatura zniža. Vsi netopirji na Hrvaškem so zaščiteni z Zakonom o varstvu narave.

V jami Vrlovka je zabeleženih osem vrst netopirjev. Najpogostejši je veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), ki je dobil ime po kožni tvorbi okrog nosnic v obliki podkve. Vrsta v jami prezimuje, se razmnožuje in skrbi za mladiče. Kot večina netopirjev se hrani z žuželkami, večinoma nočnim metulji in hrošči. Od drugih vrst netopirjev so skozi celo leto prisotni južni podkovnjaki (Rhinolophus euryale), mali podkovnjaki (Rhinolophus hipposideros) in občasno vejicati netopir (Myotis emarginatus) ter pozni netopir (Eptesicus serotinus).

Novice in dogodki