Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Kraška učna pot od Lebice do Krupe

Doživetja

Kraška učna pot od Lebice do Krupe

Obstoječa kraška učna pot od Lebice do Krupe se bo nadgradila, saj le-ta trenutno ne zajema in predstavlja pomembne dediščine ob učni poti, ponekod pa je dostop do dediščine slab in ne omogoča varnega dostopa ranljivim skupinam.

Elementi dediščine ob poti bodo ustrezno označeni, urejeni in obnovljeni bodo dostopi do le-teh, vključno z obnovo brvi preko reke Krupe, urejena bo učilnica v naravi in razgledna točka, postavljena bo nekatera oprema za obiskovalce ter didaktična igrala.

V nadaljevanju predstavljamo Kraško učno pot od Lebice do Krupe.

Kraška učna pot od Lebice do Krupe vodi po plitvem krasu v ožjem zaledju reke Krupe ter ob sami reki. Predrti kraški svet je s številnimi vrtačami, manjšimi izviri, kamnitimi gmajnami, steljniki, steljniškim gozdom, naravno ohranjenim gozdom gradna in belega gabra ter reko Krupo izjemna učilnica v naravi. Posebnost na poti so tri manjše kraške jame: vodna kraška jama Lebica, Malikovec in Judovska hiša, ki je edina potrjena paleolitska jamska postaja v Beli krajini. Plitvost kraškega sveta potrjujeta tudi nekaj metrov globoka vrtača Vodenica s stalnim izvirom in udorna vrtača Medvednica.

Glavna naravna znamenitost učne poti je reka Krupa, ki prihaja na dan v slikovitem kraškem izviru izpod 30 m navpične skalne stene in se po 2,5 km izliva v reko Lahinjo. Reka tvori mestoma kanjonsko strugo, zato je ponekod sprehod ob njej nemogoč.

Pot vključuje tudi objekte kulturne dediščine: cerkev sv. Mihaela in kužno znamenje na Trati ter baročno cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu. Območje ob reki Krupi je bilo poseljeno že v prazgodovini, o tem pričajo najdbe iz prazgodovinskega naselja Moverna vas in kraške jame Judovska hiša. V srednjem veku je imel izredno pomembno gospodarsko vlogo za Belo krajino grad Krupa na desnem bregu rek, ohranjene so le še lokacija gradu in razvaline gospodarskega poslopja.

O skoposti kraškega sveta in težkem življenju domačinov v preteklosti pričajo ohranjene stezine – poti, po katerih so gonili živino na pašo. Del le-teh je možno zaslediti na Trati pri Semiču. Pot je namenjena sprostitvi, rekreaciji ter spoznavanju in proučevanju naravne in kulturne dediščine okolice občinskega središča, osnovnošolcem pa služi kot učilnica v naravi.

Vir: M. Ivanovič, Kraška učna pot od Lebice do Krupe

Novice in dogodki