Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Šišmiši

Iskustva

Šišmiši

Vrlovka je tijekom cijele godine naseljena šišmišima jer raspon temperatura tijekom godine omogućuje cjelogodišnji boravak raznih vrsta šišmiša.

Šišmiši su sisavci i uz ptice jedini kralježnjaci koji mogu aktivno letjeti. Kako bi preživjeli zimu, zbog niskih temperatura i nedostatka hrane tijekom nepovoljnog dijela godine, šišmiši su razvili su razvili posebnu prilagodbu – hibernacija (zimski san) tijekom koje su životne funkcije usporene, a tjelesna temperatura smanjena na temperaturu okoline. Zbog toga se zimi i noću šišmiši sklanjaju u podzemna staništa kao što su špilje.

Svi šišmiši u Hrvatskoj su zaštićeni Zakonom o zaštiti prirode.

U špilji Vrlovka je zabilježeno 8 vrsta šišmiša. Najčešći je veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) koji je svoje ime dobio po kožastoj tvorevini oko nosnica, tzv. „potkove“. U špilju dolazi zbog zimovanja, razmnožavanja i odgajanja mladih. Kao i većina šišmiša hrani se kukcima, uglavnom noćnim leptirima i kornjašima. Od ostalih vrsta šišmiša tijekom cijele godine su prisutni južni potkovnjak (Rhinolophus euryale), mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros), a samo povremano borave riđi šišmiš (Myotis emarginatus) i kasni noćnjak (Eptesicus serotinus).

Novosti i događaji