Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Ruševine dvorca Krupa

Iskustva

Ruševine dvorca Krupa

Nedaleko od izvora rijeke Krume, oko 4 km od Semiča, najveći dvorac u Beli Krajini, dvorac Krupa, koji je vjerojatno izgrađen još u 13. stoljeću. Bila je to moćna građevina s debelim zidovima, koji su u Valvasorovom vremenu bili utvrđeni s pet kula. Kasnije, dvorac je obnovljen u četvrtastu tvrđavu na kat s četiri kuta i arkadama iznutra. U neposrednoj blizini su se nalazile tipične građevine dvoraca: kovačnica, sjenik, staja i žitnica. Pod dvorcem još uvijek postoji mlin.

Dvorac je doživeo vrhunac u prvoj polovici 19. stoljeća. U njemu je između 1816. i 1850. godine bilo 1850 sjedala za dostojanstvenike cijele Bele krajine. Posljednji vlasnik, Josip Zurc, godine 1926. i 1946.g., predao je opsežan materijal Nacionalnom muzeju, u opsegu od 35 dužnih metara, koji sada čuva Arhiv Republike Slovenije. Osobito su vrijedni gospodarski urbari Krupa, Pobrežje i Pusti Gradec.

U dvorcu je živjelo nekoliko plemićkih obitelji: Ortemburg, Hohenwarth, Burgstall, Lamberg, Auersperg i drugi. Posljednji vlasnik bio je Josip Zurc, trgovac iz Semiča. Krupski gospodari imali su vlastite posjede diljem Bele krajine.

Godine 1942. dvorac su spalili partizani jer se okupatorska vojska namjeravala preseliti u njega.

Nakon rata, mještani su kamen od dvorca upotrijebili za rekonstrukciju i izgradnju svojih domova, tako da su danas vidljive samo ruševine dvorske žitnice. Također od kapele sv. Ane, u neposrednoj blizini dvorca, nije ostalo ništa.

U Belokranjskom muzeju u Metlici čuvaju se nadgrobni spomenici dugogodišnjih grofova Burgstalla - plemenitog Krupskog, koji su bili vlasnici dvorca Krupa od kraja 15. stoljeća do početka 18. stoljeća.

Novosti i događaji