Iskustva

Poučna staza Obrh

U danom prekograničnom turističkom projektu svakako nas povezuje pitka voda koja utiče u općinu Metlika iz izvora Obrh. Uredit će se nova poučna stazu kod podzemnog izvora Obrh, koji je predstavljao i još uvjek predstavlja izvor života u Metliki. Njegova lokacija u samom centru ima bogatu etnološku i prirodnu prošlost, koje je zadnje vrijeme zamrla. Tu prošlost ćemo istražiti i omogućiti posjetiteljima da je dožive na poučnoj stazi.

Obrh je lijevi pritok Kupe kod Rosalnica, istočno od Metlike. Izvire u dubljoj dolini zatvorenoj stijenama ispod stare gradske jezgre u Metlici. Voda teče iz 33 m dugačkog i 9 m dubokog sifonskog rova. Vodeni izvor napaja krški vodonosnik kojeg pak napajaju ponornice s padine Žumberaka od Sušice do Priseljskog potoka. Nizvodno od izvora pritoka u Obrhu nalaze se nešto manjih izvora i isprekidani potok Suhor, a neposredno ispod ušća Suhora u Obrh, na lijevoj obali Obrha, također se nalazi 38 m duga Špilje kod Metlike.

Neposredna blizina izvora Obrha, samoj staroj gradskoj jezgri Metlike, u prošlosti je značila da se ovdje održava mjesto susreta i središte gradskog života i informacija. Upravo radi ove bogate povijesti želimo određenu lokaciju – nekadašnje mjesto za pranje rublja urediti na način da postane svojevrsno kazalište u prirodi. Na taj način će se, uz uređenje okoliša poučne staze i izvora vode na poučnoj stazi, predstaviti tradicija suživota čovjeka i izvora vode na tom području u obliku prezentacije perilišta, pojilišta za životinje i sl.

Na području brijega kraj potoka očistit će se krške špilje i jame. Uz staze će se postaviti didaktičke igračke. Podzemni i površinski sustav Obrh će se predstaviti i označiti na moderan način uz pomoć elektronskih vodiča i tabli.

Ovom prilikom objavit će se zbirka "Podzemni izvor Obrh"; izvor života u Metlici nekad - danas - sutra ", u kojem će biti predstavljena povijest ovog izvora grada Metlike u vezi s današnjim vremenom. Na mjestu za pranje predviđena je razglednica u prirodi.

Poučna staza Obrh će posjetiteljima na interaktivan način predstaviti živu i mrtvu prirodu tog područja. Kao dio poučne staze biti će uređena i najduža krška špilja u Beli Krajini Zdenc i njezin potok Vidovec.

Novosti i događaji