Iskustva

Krška poučna staza od Lebice do Krupe

Poučna staza uz rijeku Krupu povezuje one važne lokalitete prirodne baštine ovog kraja koji su ranije bili slabo dostupni posjetiteljima te koji nisu nudili pristup za osobama s posebnim potrebama. Sada se staza obnavlja i prilagođava za pristup ranjivim skupinama, a obnova uključuje i izradu pješačkog mosta na rijeci Krupi.

Uzduž staze će biti posebno označeni lokaliteti prirodne baštine, postavljene poučne ploče za posjetitelje, uređena učionica u prirodi s didaktičkim igračkama te postavljen vidikovac.

Nadograđuje se Krška poučna staza uz rijeku Krupu, jer ona predstavlja važnu baštinu kraj poučne staze, a na djelovima je pristup do baštine loš i ne omogućuje siguran pristup ranjivim skupinama.

Elementi baštine kraj staze biti će pravilno označeni, uređeni i obnovljeni, uključujući obnovu preko pješačkog mosta rijeke Krupe, biti će uređena i učionica u prirodi i vidikovac, a biti će i postavljena neka oprema za posjetitelje i didaktičke igračke.

U nastavku predstavljamo Kršku poučnu stazu od Lebice do Krupe

Krška poučna staza od Lebice do Krupe vodi po plitkom kršu u užem zaleđu rijeke Krupe i uz samu rijeku. Šupljikavi krški svijet je izuzetna učionica u prirodi s brojnim ponorima, malim izvorima, kamenim gomilama, stablima, kamenim šumama, prirodno očuvanim šumama hrasta kitnjaka i bijele grabovine te rijekom Krupom. Posebnost na putu su tri manje kraške špilje: vodena krška špilja Lebica, Malikovec i Judovska kuća, koja je jedina potvrđena paleolitička špiljska stanica u Beli Krajini. Plitkost kraškog svijeta potvrđuje i nekoliko metara duboki ponor Vodenica s konstantnim izvorom i podzemna vrtača Medvednica.

Glavna prirodna znamenitost poučne staze je rijeka Krupa, koja izlazi na svjetlo dana u slikovitom kraškom izvoru ispod 30 m visoke vertikalne skale i koja se nakon 2,5 km izlijeva u rijeku Lahinju. Rijeka tvori na mjestima kanjonska korita te zbog toga je na mjestima šetnja po njoj nemoguća.

Put uključuje i objekte kulturne baštine: crkvu sv. Mihaela i kružnu znamenitost na Trati te baroknu crkvu sv. Trojstva na Vinjem Vrhu. Područje uz rijeku Krupu bilo je naseljeno već u pretpovijesno doba, što potvrđuju nalazi iz pretpovijesnog naselja Moverna vas i kraških špilja Judovska kuća. U srednjem vijeku grad Krupa na desnoj obali rijeke imao je vrlo važnu gospodarsku ulogu za Bela Krajinu, sačuvano je samo mjesto dvorca i ruševine poslovne zgrade.

O škrtosti kraškog kraja i teškom životu domaćina u povijesti pričaju sačuvane staze – putevi, po kojima su vodili stoku na pašu. Dio toga je moguće je popratiti na Trati pri Semiču. Put je namjenjen opuštanju, rekreaciji i upoznavanju i proučavanju prirodne i kulturne baštine okolice općinskog središta, a osnovnoškolcima služi kao škola u prirodi.

Izvor: M. Ivanovič, Krška učna pot od Lebice do Krupe

Novosti i događaji