Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Završna konferencija projekta MISTERION – Iskustvo tajne voda, 18. 12. 2019

17.12.2019

U srijedu, 18. prosinca 2019. u Semiču se održala završna konferencija projekta Misterion - Iskustvo tajne voda. Projekt je proveden u zadnjih 30 mjeseci u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska 2014-2020, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 1.051.950,65 eura. Ukupna vrijednost projekta je 1.237.589,01 EUR.

U projektu Misterion sudjelovalo je pet partnera: Općina Semič, vodeći partner, Općina Kamanje, Općina Metlika, Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis i Kompas Novo mesto d.o.o.

Glavni zajednički cilj projekta je povezati i povećati atraktivnost jedinstvene prirodne i kulturne baštine i razviti prekogranični turistički proizvod koji će posjetiteljima omogućiti drugačiji doživljaj tajni podzemnih voda. Inovativno predstavljena baština poziva posjetitelje u Belu krajinu, u Semič preko Metlike do Kamanja, poznatog po izuzetnoj prirodnoj i kulturnoj baštini, a njihova je priča jedinstvena i još uvijek nigdje nije predstavljena.

Prisutne su pozdravili načelnica Semiča, Polona Kambič, načelnici Kamanja i Metlike, Damir Mateljan i Darko Zevnik, te administratorica projekta iz Vladinog ureda za kohezijsku politiku Barbara Krašovec. Složili su se da je izuzetno dobra prekogranična suradnja temelj za daljnji rad i umrežavanje. Predstavnici partnera koji su sudjelovali u projektu, predstavili su realizirane aktivnosti i rezultate projekta.

Prema riječima Anite Matešić Štajcer, u Kamanju izvedena su arheološka iskopavanja, snimljen je i film i izrađena brošura, izrađen idejni projekt za daljnje uređenje arheološkog parka, postavljenje su table za multimedijsku prezentaciju arheoloških nalaza te napravljene didaktičke igračke. Arheološka iskopavanja u općini Kamanje uvelike su povećala atraktivnost područja. Rezultati arheoloških istraživanja datirani su, digitalizirani i predstavljeni u multimediji. S ciljem predstavljanja arheološke baštine područja i privlačenja posjetitelja, uređen je Arheološki park Vrlovka, izrađen je promotivni film i edukativni materijal čime se postiže iskustveni i obrazovni učinak.

U Općini Metlika uređena je poučna staza Obrh uz korito potoka Obrh. Uz stazu su postavljena didaktička igrala, uređen je okoliš izvora, perilište, napajalište i korito potoka. Podzemni i nadzemni sustav Obrha informativno je predstavljen i pravilno označen. Ovom prilikom izdan je zbornik »Podzemni izvor Obrh; izvor života u Metlici nekad - danas - sutra «, letak i nastavni listić. Također, kako je predstavio Jože Nemanič, na Božakovu je uređen špiljsko crpilište pitke vode Zdenc s perilištem  i napajalištem te ponornicu korita. Okolica bližnjeg potoka Vidovec je uređena i opremljena opremom za posjetitelje. Baština najduže i najraznolikije krške špilje Zdenc informativno je predstavljena i označena informacijskim pločama.

Najveća investicija u općini Semič bila je cjelovita obnova Muzejske kuće, u kojoj su svoje mjesto dobile tri važne stalne izložbe: Centar prirode Bele krajine, lokalna zbirka 'Semič u 20 slika' i vinogradarska kolekcija s kušaonicom. Centar prirode Bela krajina ulazno je mjesto za istraživanje prirode Bele krajine. Sadržaji centra predstavljeni su u skladu sa suvremenim muzejskim standardima, interaktivni, edukativni, također iskustveni i prilagođeni osobama s invaliditetom. U prilog istraživanju prirode Bele krajine izrađeni su i edukativni materijali poput bajke, nastavnih listova, letaka i slagalica.

Nadogradili su, kako je kazala Mateja Kambič, i krašku poučnu stazu od Lebice do Krupe, uređenjem pristupa Judovskoj kući, postavljanju učionice u prirodi, vidikovca, opreme za posjetitelje, didaktičkih igara i obilježavanja baštinskih predmeta te izgradnjom nogostupa preko Krupe i tako produžili krašku poučni stazu za 2500 m.

Novoosnovana tvrtka, Misterion Riviera d.o.o. u Općini Kamanje upravljat će Arheološkim parkom Vrlovka, a djelovat će i kao turistička agencija koja će promovirati i nuditi proizvode i pakete zelenog prekograničnog turističkog proizvoda s kvalitetnim uslugama projektnog područja, temeljenog na prirodnoj i kulturnoj baštini, objasnio je Milan Medić iz LAG-a. Vallis Colapis.

Projektni partner LAG Vallis Colapis pobrinuo se za promotivni materijal, organizaciju stručne ekskurzije, izradu kompleta profesionalnih fotografija i snimanje kratkih promotivnih filmova. Također je izradio vodič za turističke ponuditelje i za poljoprivredu, prihvatljiv podzemnoj vodi i njenom staništu, te poslovni plan za novonastalo poduzeće.

Zajedno s tvrtkom Kompas Novo mesto d.o.o., LAG je proveo četiri animacijske radionice za lokalno stanovništvo, pružatelje usluga i lokalne turističke vodiče s ciljem stvaranja zajedničkog turističkog proizvoda i dvije radionice na temu komunikacija u turizmu, kao i javni natječaj za izradu suvenira. Oba partnera su brinula o promociji prekograničnog turističkog proizvoda (sajmovi, oglasi u domaćim i inozemnim elektronskim i tiskanim medijima), a također su održali i radionice za obuku vodiča i turističkih pružatelja usluga.

Inače, na projektnom području, Kompas Novo mesto d.o.o. proveo je evaluaciju baštine odnosno procjenu 31 turističkih mjesta, kako je naveo Matjaž Pavlin, od kojih je pet bilo u općini Kamanje, 11 u Semiču i 15 u općini Metlika. U suradnji s ostalim partnerima, Kompas Novo mesto d.o.o. razvio je poslovni model upravljanja i stavljanja na tržište prekograničnog turističkog proizvoda, pripremio zajednička ishodišta za daljnji razvoj turističkog proizvoda, osmislio turističke programe za različite ciljne skupine i predstavio novi turistički proizvod u mobilnoj aplikaciji TRAwell (https://slovenia.trawell.info/).

Projekt Misterion ima svoju web stranicu www.misterion.si, prisutan je isto tako na društvenim mrežama FB, IG i TW  (www.facebook.com/misterionsi, www.instagram.com/misterionsi/ i https://twitter.com/misterionsi).

Ukratko, projekt Misterion doprinosi razvoju lokalnog okoliša, uključivanju i aktiviranju stanovništva, podizanju svijesti stanovništva o važnosti baštine i provedbi strategije razvoja svake općine. Prekogranična integracija i suradnja doprinose vidljivosti svake općine, regije i šire. Uspostavljanje poučnih staza, povezanih s bogatom prirodnom i kulturnom baštinom krških špilja i izvora s arheološkim nalazima i neizmjernim prirodnim i povijesnim otkrićima, ukazuje na novi smjer revitalizacije prostora i suživota starog i novog.

Prema riječima voditeljice projekta, dr. Ive Konda, provedbom projekta Misterion naučili smo da bez komunikacije, suradnje i umrežavanja neće biti daljnjeg razvoja. Partneri planiraju u budućnosti proširiti projekt na cijelo područje Bele krajine, Ozlja i Žumberka.

Sve novosti