Aktualno

Vodenice su savršen primjer suživota čovjeka i tekuće vode

30.11.2023

Gdje god su ljudi živjeli, kruh i voda bili su osnove života. U 18. stoljeću na rijekama su već postojale cijele kolonije vodenica jer su naše rijeke i potoci bili iznimno pogodni za male vodene mlinove.

Mlinovi su se razvili u industrijsko doba, no već od 12. stoljeća pojavljuju se u Europi vodenice na potocima i rijekama prenošenjem iskustva iz prostora Bizanta.

S obzirom na obilje rijeka i potoka u Hrvatskoj, broj vodenica kretao se u prošlosti od tri do pet tisuća, što je predstavljao velik proizvodni potencijal pa su se mnoge vodenice usavršavale kako bi mogle mljeti više vrsta brašna koje se tražilo u gradovima, ali i u izvozu.

Energija za vodenice bila je besplatna i njihov rad nije štetio prirodi, nego je čak približio ljude potocima i rijekama, stvarajući prekrasne oaze žuborenja vode, ribnjaka i ljudskog društva u hladovini drveća.“ (Kolar-Dimitrijević i Wagner: Vodenice u Hrvatskoj (18. - 20. stoljeće) kao primjer odnosa između ljudi i rijeka/potoka, 2007).


Mlinovi su uspomena na tradicionalnu proizvodnju brašna. Nekada ih je bilo gotovo 200 uz rijeku Kupčinu, danas ih je svega desetak. No žumberački mlinovi dio su graditeljske baštine toga kraja. 

Jedan od njih je Medvenov mlin na Kupčini, najveći rijeki žumberačkoga kraja. Mlin je star oko 200 godina, a obnovljeni mlin je pušten u rad u rujnu 2000. Medvenovi se istinski trude održavati mlin u funkciji. Milivoj Medven i njegov sin Hrvoje su ovaj mlin u potpunosti obnovili. Nanovo su izradili veliki podljevni vodenički kotač. U potpunosti je obnovljena unutrašnjost mlina zajedno sa složenim zupčanicima i remenicama za prijenos snage na jedan par mlinskih kamenova (http://uskok-sosice.hr/zumberacki-mlinovi-uz-rijeku-kupcinu).

Čunkov mlin i pilana u Čunkovoj Dragi, star više od 300 godina. Mlin je imao tri para kamenova za razne vrste brašna. Danas postoji još samo jedan par, a zadnji put mljeo je prije desetak godina. Pilana više ne radi, a nalazi se na drugoj obali Kupčine i sagrađena je 1919. godine. Oba podljevna mlinska kotača, od pilane i od mlina, imaju željeznu osovinu (www.vecernji.hr/lifestyle/zavirite-i-u-mlinove-stare-stotine-godina-1484408).

Foto: Boris Krstinić

Sve novosti