Aktualno

Sastanak Nadzornog odbora i Projektnog vijeća

20.09.2017

Članovi Projektnog vijeća izvijestili su o obavljenim aktivnostima (materijalno i financijski) i razgovarali sa članovima Nadzornog odbora o daljnjim koracima za uspješno realiziranje projekta i ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Sve novosti