Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Radionica za zainteresiranu javnost »Kameno doba u karlovačkom kraju«

28.10.2019

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE

Kamanje 106, Kamanje
OIB: 01582703044

Kamanje, 29.10.2019.

                                                                                              ZAPISNIK

Radionica za zainteresiranu javnost »Kameno doba u karlovačkom kraju«

koja se održala dana 29.10.2019.g. sa početkom u 10:30 sati na lokalitetu spilje Vrlovke

U okviru projekta »Doživetje skrivnosti voda/Iskustvo tajne voda«, akronim MISTERION, dana 29.10.2019.g. sa početkom u 10:30 sati, na lokalitetu spilje Vrlovke, održana je radionica za zainteresiranu javnost pod nazivom »Kameno doba u karlovačkom kraju«.

Popis sudionika na radionici nalazi se u privitku ovog zapisnika.

U organizaciji Arheološke udruge Kremen održala se radionica pod nazivom "Kameno doba u karlovačkom kraju ". Prisutnima su predstavljeni  nalazi pronađeni na lokalitetu u vrijeme arheoloških iskapanja koja su se provodila u sklopu projekta MISTERION te su upoznati sa oruđem i oružjem koje je izrađivao čovjek kamenog doba. Posjetiteljima je podijeljen radni materijal koji su mogli koristiti tijekom radionice, a koji je ujedno i prezentacijski materijal projekta.

Posjetitelji su također upoznati sa pozitivnom prekograničnom suradnjom u provedbi projekta MISTERION, ciljevima projekta te samim ishodima projekta.

Radionica je završila u 13:15 sati.

Zapisničar:

Anita Matešić Štajcer

Sve novosti