Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Podzemna baština špilje Vrlovke

09.05.2020

ŠPILJA VRLOVKA u mjestu Kamanje nedaleko od Ozlja bitna je i zbog bioloških nalaza – predstavlja tipski lokalitet iz kojega je opisan VODENI PUŽIĆ SREDNJA HAUFENIJA. Prvi put pronađena je u Vrlovci, a opisana je 1961. godine. Rasprostranjena je u jugoistočnoj Sloveniji, a u Hrvatskoj je jedini poznati nalaz iz špilje Vrlovke. Vrlo je sitna, s kućicom koja doseže maksimalno 2 mm širine. Prilagođena je špiljskim staništima –  nema pigmenta, ali još uvijek ima oči. Obitava u lokvicama vode na stjenkama, ispod kamenja i na komadima trulog drveta, a hrani se mrtvom organskom tvari. Prema Crvenoj knjizi špiljske faune Hrvatske svrstana je u kritično ugrožene vrste (CR). Od pužića u Vrlovci na mjestima gdje ima naslaga gline nalazimo vrstu sitni kopneni pužić špiljaš.

Prema najnovijim istraživanjima u Vrlovci je nađena vrsta lažištipavac Chthonius tetrachelatus, dok je vrsta VODENI RAČIĆ VELKOVRHOVA KUGLAŠICA (Monolistra velkovrhi) utvrđen prethodnim istraživanjima. Rasprostranjena je u Sloveniji na dva lokaliteta i svega na nekoliko njih u Hrvatskoj, pa je možemo smatrati endemom sjeverozapadnih Dinarida. Kuglašica je potpuno prilagođena špiljskim uvjetima: slijepa je i bezbojna, zdepasta tijela, a u opasnosti se smota u kuglicu. Hrani se mrtvom organskom tvari koju struže s podloge. U Crvenoj knjizi špiljske faune Hrvatske svrstana je u ugroženu vrstu (EN).

U špilji Vrlovci možemo zapaziti i bijelog titanuša, sitne račiće sljepušce, kornjaša podzemljara... Tijekom cijele godine u Vrlovci obitavaju i šišmiši.

Foto: K. Mlačak, M. Lukić. Izvor: Svijet ispod svijeta: Bioraznolikost špiljske faune Ogulina i Kamanja, 2009.

Sve novosti