Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

MOVERNA VAS - Stručno vođeno istraživanje lokaliteta Kraške poučne staze od Lebice do Krupe, 17.6.2022.

19.06.2022

Povodom Europskih dana arheologije, Muzej Bele krajine Metlika organizirao je istraživački pohod i stručno vođeno istraživanje lokaliteta prvog trajnog naseljavanja Bele krajine u mlađem kamenom i bakrenom dobu.

Arheološko nalazište Moverna vas nalazi se na području današnjeg naselja Moverna vas, na prirodno utvrđenom pristaništu kojeg sa tri strane okružuje rijeka Krupa. Kako je pojasnio arheolog Kristjan Husič, istraživanja su pokazala da lokalitet predstavlja prapovijesno naselje, koje datira u mlađe kameno doba (neolitik) i bakreno doba (eneolitik), u 5. - 3. tisuća godina pr. n. e.

To je razdoblje tzv. lengyelske i lasinjske  kulture, gdje poljoprivreda i stočarstvo predstavljaju glavnu industriju gospodarstva. O njihovom životu i kulturi govore brojni pronađeni predmeti: ulomci keramičkih posuda, lonci, kameno oruđe, kremeno oruđe i mnogi drugi zapisi sačuvani u zemlji.

Imali smo priliku pobliže vidjeti neke od ovih ostataka. U Judovskoj kući okušali smo se u izradi prapovijesnog oruđa.

Judovska kuća je mala krška špilja u blizini sela Moverna vas u općini Semič. Špilju je u ledenom dobu isklesala rijeka Krupa od vapnenca. Godine 1960., 1985. i 1987.  u špilji i ispred nje obavljena su arheološka istraživanja koja su otkrila prvu mlađupaleolitičku ili ranomezolitičku stražu u Beloj krajini. Na prijelazu iz pleistocena u holocen u njemu su živjeli lovci i sakupljači.

U špilji je pronađeno mikrolitsko kameno oruđe. U istom sloju pronađene su smrvljene životinjske kosti alpskog svizca, divlje svinje i velikog preživača, koje predstavljaju ostatke plijena paleolitskih lovaca. Na temelju tipologije pronađenih predmeta i životinjskih kostiju pretpostavljamo da je špilja bila u uporabi tijekom mlađeg paleolitika ili mezolitika (oko 10 000. pr. Kr.).

Pohod smo nastavili uz rijeku Krupu i uživali u ljepoti prirode.


foto: Iva Konda

Sve novosti