Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Konferencija za tisak – održana dana 07. rujna 2018. god. u Društvenom domu u Kamanju

06.09.2018

U svrhu promocije i upoznavanja javnosti sa aktivnostima na projektu, Općina Kamanje, organizirala je dana 07. rujna 2018. godine Konferenciju za tisak.

Priopćenje je iznio načelnik Općine Kamanje, Damir Mateljan.

Općina Kamanje, od srpnja 2017. god., sa partnerima Občinom Semič, Občinom Metlika, LAG-m Vallis Colapis i Kompasom Novo mesto, provodi projekat pod nazivom „Doživetje skrivnosti voda/Iskustvo tajne voda“, akronim MISTERION. Operacija je sufinancirana iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa sudjelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020.

Svrha projekta je zaštita i promocija prirodne i kulturne baštine pograničnog područja uz rijeku Kupu. Hrvatsko-slovensko pogranično područje uz rijeku Kupu kroz cijelu geološku i ljudsku povijest vežu tajne krškog svijeta špilja, predivne priroda i raznolikog kulturnog krajolika.

Glavni cilj projekta je očuvanje prirodne i kulturne baštine ovog kraja te razvoj i povećanje privlačnosti jedinstvenih turističkih proizvoda kroz koje posjetitelji mogu iskusiti tajnoviti svijet prirode i podzemnih voda. Stoga projekt uključuje i elemente osvještavanja posjetitelja o značenju održive uporabe prirodnih i kulturnih resursa, potiče povezivanje s lokalnim stanovništvom i poduzećima, a sve u cilju održivog razvoja ovog pograničnog područja.

Projekt je ukupno vrijedan 1.239.205,95 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj pokrivaju 85% prihvatljivih troškova ili 1.053.325,05 EUR. Ostatak od 15% pokrivaju razmjerno hrvatski i slovenski partneri. Aktivnosti na projektu provoditi će se do 31.12.2019. godine.

Vrijednost projekta na području Općine Kamanje iznosi 390.186,80 €.

Projektom MISTERION predviđeno je niz aktivnosti, a bazična aktivnost bila je provedba arheoloških istraživanja.

Aktivnosti arheoloških istraživanja provodile su se u svrhu daljnje arheološke valorizacije lokaliteta te njegove prezentacije putem arheološkog parka „Vrlovka“. Istraživanja je provodila tvrtka Geoarheo d.o.o. iz Zagreba. Istraženo je cca 1.800 m2 površine. Arheološkim istraživanjima otkrivene su arheološke strukture prapovijesnog naselja odnosno prikupljeni su ulomci keramičkog posuđa, cijepanog i glačanog kamena te ostataka građevnog materijala (ljepa) koja se datiraju u razdoblje prapovijesti odnosno vremena kasnog neolitika i početka eneolitika (mlađeg kamenog doba i bakrenog doba), lasinjske, lengyelske kulture i vučedolske kulturne pojave.

Prema aktivnostima iz projekta, arheološki nalazi biti će poslani na C14 analizu za određivanje starosti u Florida Beta Atlantic Institute, SAD te na polensku analizu na Institut za arheologiju u Ljubljanu.

Rezultati arheoloških istraživanja također će biti 3D skenirani i digitalizirani, što će biti osnova za multimedijsku prezentaciju arheoloških nalaza.

Na temelju nalaza, u sklopu projekta izrađena je brošura „Arheološka istraživanja na lokalitetu špilje Vrlovke u Kamanju u sklopu projekta „Doživetje skrivnosti voda/Iskustvo tajne voda“, akronim MISTERION“.

Za vrijeme trajanja arheoloških istraživanja, održane su tri radionice; jedna za stručnu javnost koju je održao dr.sc. Aleksandar Durman, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temu „Vrlovka i voda – prapovijesni kontakt s onostranim“. Druga radionica, radionica za zainteresiranu javnost, održana je u organizaciji Arheološke udruge Kremen, a u suradnji sa Udrugom za eksperimentalnu arheologiju studenata arheologije Filozofskog fakulteta iz Zagreba pod nazivom „Voda, zemlja, vatra, zrak“. Okosnica radionice bila je izrada peći od blata. Treću radionicu pod nazivom „Voda – izvor života i osnova higijene jučer, danas, sutra“ održao je Anton Bezešnek, prof. koji je predavao o značenju vode kroz ljudski život.

U okviru arheoloških iskopavanja izrađeni su sljedeći dokumenti:

Izvještaj o arheološkim iskapanjima za stručnu javnost te Preliminarni izvještaj o datiranju.

Namjena izrađenih dokumenata je približiti i predstaviti baštinu zainteresiranoj javnosti i ostvariti uvjete za daljnja istraživanja i razvoj baštine. Autor izvještaja je prof. Lazo Čučković, umirovljeni voditelj Arheološkog odjela Gradskog muzeja Karlovac.

Na osnovu rezultata iskopavanja biti će izrađena inovativna, interaktivna i moderna prezentacija arheološke baštine u kojoj će posjetitelji uz pomoć multimedijalne aplikacije za proširenu stvarnost

(AR) doživjeti bar 20 arheoloških nalaza. Prezentacija arheološke baštine na ovaj način će osigurati kvalitetnije iskustvo posjetitelja te omogućiti bolju organizaciju posjećivanja lokaliteta. Navedenim prijedlogom planira se izraditi interaktivna aplikacija za pametne telefone i web aplikacija, čime bi posjetitelji putem web platforme i pametnih telefona, kao i putem tableta koji će se osigurati na lokaciji, moći educirati i informirati o arheološkoj baštini na predmetnom lokalitetu. Web sučelje će ujedno omogućiti i prezentaciju cijelog projekta preko interneta kao i prethodno informiranje i komunikaciju sa svom zainteresiranom javnošću.

Već u vrijeme arheoloških istraživanja započelo se sa snimanjem promocijskog filma koji će služiti predstavljanju arheološke baštine i nalaza.

Produkt arheoloških istraživanja na lokalitetu špilje Vrlovke, biti će arheološki park gdje će se posjetitelji upoznavati sa arheološkim iskopavanjem, gradnjom i iskusiti tajne voda od neolitika do danas.

Osvrt te pohvalu ona predstavljeni projekt dao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš-Dončić te naglasio važnost iskorištavanja sredstava iz EU fondova.

Sva događanja i aktivnosti na projektu,MISTERION mogu se pratiti na web stranici projekta www.misterion.si te na facebook profilu MISTERION.

Sve novosti