Aktualno

Arheološka istraživanja na lokalitetu špilje Vrlovke

14.09.2023

Temeljem projekta Misterion, kao jedna od većih predviđenih aktivnosti na tom projektu, utvrđena su arheološka istraživanja na arheološkom lokalitetu špilje Vrlovke, u samoj špilji te na platou ponad samog špiljskog objekta.

Špilja Vrlovka nalazi se u Kamanju (Karlovačka županija, Hrvatska). Za vrijeme provedbe aktivnosti arheološka istraživanja izrađen je i ovaj film. Uživajte u prezentaciji.

Projekat je sufinanciran iz sredstava EFRR u okviru Programa sudjelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014 - 2020.

 


Sve novosti