Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Misterion – Iskustvo tajne voda

Projekt Misterion – Iskustvo tajne voda

Svrha projekta je zaštita i promocija prirodne i kulturne baštine pograničnog područja uz rijeku Kupu. Hrvatsko-slovensko pogranično područje uz rijeku Kupu kroz cijelu geološku i ljudsku povijest vežu tajne krškog svijeta špilja, predivne priroda i raznolikog kulturnog krajolika.

Glavni cilj projekta je očuvanje prirodne i kulturne baštine ovog kraja te razvoj i povećanje privlačnosti jedinstvenih turističkih proizvoda kroz koje posjetitelji mogu iskusiti tajnoviti svijet prirode i podzemnih voda. Stoga projekt uključuje i elemente osvještavanja posjetitelja o značenju održive uporabe prirodnih i kulturnih resursa, potiče povezivanje s lokalnim stanovništvom i poduzećima, a sve u cilju održivog razvoja ovog pograničnog područja.

Projekt je ukupno vrijedan 1.239.205,95 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj pokrivaju 85% prihvatljivh troškova ili 1.053.325,05 EUR. Ostatak od 15% pokrivaju razmjerno hrvatski i slovenski partneri.

Projekt se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Informacije o programu dostupne su na mrežnim stranicama programa www.si-hr.eu/si2/.

Priroda Bele Krajine

U obnovljenoj muzejskoj kući u Semiču bit će uređena izložba "Priroda Bele Krajine".

Posjetitelji će se uz pomoć zidnih ilustracija vratiti više od 100 milijuna godina u prošlost i doživjeti geološko iskustvo ovog kraja te se upoznavati se s biljnim i životinjskim vrstama koje su vladale na palnetu u plitkim toplim morima. Neke od ilustracija će biti izrađene u 3D tehnici i primjerene za izravan dodir posjetitelja.

Posebna pozornost bit će posvećena učenju o kršu, okršavanju, nadzemnim i podzemnim geomorfološkim oblicima.

Slijedi prikaz današnje geološke i biološke slike kraja. Školjkaš i čovječja ribica preuzimaju glavnu ulogu i predstavljaju dvije međusobno povezane, zapletene priče, koje animiraju posjetitelje i potiču ih na daljnje istraživanje.

Podzemni svijet se kroz krške izvore seli u potoke, rijeke, dalje kroz močvare i livade u šume i nebo. Polako se priči priključi čovjek: kao predak, kao zagađivač, kao zaštitar prirode.

Novosti i događaji