Glavni neposredni učinki

 • Izboljšanje privlačnosti dediščine projektnega območja, ki se odraža v povečanem obisku dediščine
 • Investicija v obnovo muzejske hiše v Semiču
 • Investicija v izgradnjo viseče brvi čez reko Krupo
 • Urejena kraška učna pot
 • Urejena učna pot ob izviru Obrh
 • Točka za obiskovalce Vidovec-Zdenc
 • Arheo park - Kamanje
 • Novo razvit čezmejni turistični produkt “Doživi skrivnosti voda“
 • Izboljšanje zmogljivosti vodičev in lokalnega okolja, povezane z na novo oblikovanim turističnim produktom
 • Ozaveščeno lokalno prebivalstvo o možnostih trajnostne rabe dediščine in komuniciranju v turizmu
 • Novo socialno podjetje

Vse aktivnosti na projektu so usmerjene v povečanje števila obiskovalcev in prihodkov trajnostnega in zelenega turizma na podeželskih območjih Bele krajine in Dolenjske na slovenski strani in Pokuplja in Žumberaka na hrvaški strani reke Kolpe. Tako s tem projektom nadaljujemo dolgoletno razvojno sodelovanje in partnerstvo slovenskih in hrvaških skupnosti ob reki Kolpi.

Novice in dogodki