Doživetja

Biotska raznovrstnost jamske favne

Jama Vrlovka je pomembna tudi zaradi svojih bioloških najdb; predstavlja tipsko nahajališče za vrsto vodnega polža Hauffenia media, ki je bil prvič najden v Vrlovki in je v skladu z Rdečo knjigo jamske favne Hrvaške opredeljen kot kritično ogrožena vrsta (CR). Na območjih s plastmi gline, je v Vrlovki prisoten tudi polž vrste Zospeum isselianum.

Od pajkov je potrjena najdba vrste Troglohyphantes excavatus, ki je troglofilna vrsta; živi in razmnožuje se v podzemlju, vendar lahko živi tudi zunaj.

Z raziskavami v jami Vrlovki je bila potrjena tudi prisotnost paščipalca vrste Chthonius tetrachelatus in vrsta enakonožnih rakov ploskoriti ježek (Monolistra velkovrhi) in pajkovca iz trogloksenega rodu Leiobunum kot začasnega obiskovalca jam.

Na stenah jame lahko opazimo jamskega predstavnika kopenskih enakonožnih rakov, jamsko mokrico (Titanethes albus). To je troglobiontska žival, ki je popolnoma prilagojena življenju v podzemeljskem okolju.

Po dnu jamskih luž živi bočno premikajoča se vrsta slepa postranica (Niphargus sp.), ki lovi manjše vodne organizme, s katerimi se hrani. Od hroščev v Vrlovki beležimo vrsto Parapropus sericeus intermedius, ki je endemična na ožjem območju Pokolpja in Žumberka. Jama Vrlovka je prvo hrvaško najdišče hrošča Pselaphinae iz roda Macherites.

Novice in dogodki