Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Vrtače in Center narave Bele krajine

30.04.2020

VRTAČE so najpogostejše površinske kraške oblike v Beli krajini. Najpogosteje nastanejo z lokalno pospešenim raztapljanjem apnencev in vertikalnim odtokom površinske vode. Vrtače so skledaste oblike z ravnim dnom in razmeroma strmimi pobočji. Običajno so široke od 10 do 100 m. V vrtačah so na dnu tla pogosto debelejša kot v njihovi okolici, zato so jih kmetje dostikrat obdelovali. Fotografija prikazuje tipično površje plitvega krasa na območju Vrhovskih vrtač pri Adlešičih, ki so zaradi svoje značilne oblikovanosti razglašene za naravno vrednoto državnega pomena.

Poleg vrtač so v CENTRU NARAVE BELE KRAJINE v Muzejski hiši Semič predstavljene še številne druge značilnosti kraškega sveta.

Vsebine Centra narave Bele krajine so predstavljene z upoštevanjem sodobnih muzejskih standardov, interaktivno, izobraževalno, tudi doživljajsko in prilagojeno za ranljive skupine. Obiskovalec se sprehodi skozi geološko preteklost ozemlja današnje Bele krajine in ogled nadaljuje s spoznavanjem pestrosti in bogastva življenja na tem območju. Bela krajina je namreč vroča točka biotske raznolikosti v Sloveniji – državi, ki je glede na površino po bogastvu živih bitij najbogatejša v Evropi. Pomembno poslanstvo razstave je ozaveščati domače prebivalstvo z novimi spoznanji in tako vplivati na vlogo človeka skozi evolucijo prostora in časa v Beli krajini.

Muzejska hiša Semič je s to razstavo postala vstopno mesto za raziskovanje narave na širšem obmejnem območju. Je del novega, zelenega čezmejnega turističnega produkta, ki bo bogastvo naravne in kulturne dediščine, trajnostno približal obiskovalcem. Ta zgodba do sedaj ni predstavljena še nikjer in v šopek povezuje edinstveno zapuščino, ki se začne v Semiču, se vije preko reke Krupe, Lahinje in Kolpe, vse do Metlike in Kamanja. Želimo jo prenesti mnogim obiskovalcem, tudi v razmislek o varovanju našega izjemnega, a občutljivega kraškega okolja.

Vse novice