Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Podpis gradbene pogodbe za obnovo muzejske hiše v Semiču

19.10.2017

Županja Občine Semič, Polona Kambič in direktor družbe Malkom Novo mesto d.o.o., Marjan Skube, sta dne 20.10.2017 podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo obnove muzejske hiše v Semiču.

Investicija zajema obnovo celotne stavbe, pri čemer se na obstoječem objektu v celoti zamenja ostrešje, stavbno pohištvo, prenovi se fasada, rekonstruirajo se medetažne konstrukcije, predvidena je statična utrditev objekta, ob objektu bo zgrajen nov prizidek, ki bo namenjen servisnim dejavnostim (dvigalo, prostori TIC-a, sanitarije ipd.). Objekt bo protipotresno saniran, na novo bodo zasnovane strojne in elektro inštalacije, vgrajena bo nova oprema.

Za investicijo je v okviru projekta »Misterion« namenjenih 320.000 EUR evropskih nepovratnih sredstev iz ESRR, razliko v višini 564.140,11 EUR bo občina zagotovila iz lastnih sredstev.

Dela se bodo pričela izvajati po veljavnosti pogodbe, predvidoma v začetku novembra 2017, zaključena pa bodo v septembru 2018.

Vse novice