Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Obnovitev ključnih vrst za obnovo ekosistemov – tema letošnjega svetovnega dne prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

03.03.2022

Današnji dan je namenjen praznovanju raznovrstnosti in bogastva prostoživečih živali in rastlin ter hkrati ozaveščanju o nevarnostih, ki vodijo do izumiranja vrst. Na ta dan je bila leta 1973 v Washingtonu sprejeta Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Konvencija CITES).

Tema letošnjega svetovnega dne prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst je »Obnovitev ključnih vrst za obnovo ekosistemov«. Slovenija je biotsko zelo bogata. Z več kot 37 % površine svojega ozemlja v Naturi 2000 (omrežje evropsko pomembnih habitatov in vrst) je vodilna v EU. Tudi Hrvaška je biotsko bogata, saj je v Naturi 2000 okrog 30 % njene površine.

Po podatkih z rdečega seznama Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) je po svetu kritično ogroženih več kot 8.400 živalskih in rastlinskih vrst, še skoraj 30.000 pa jih je ogroženih ali ranljivih. "Na podlagi teh ocen lahko sklepamo, da izumrtje grozi več kot milijonu vrst," so ob današnjem svetovnem dnevu zapisali pri Združenih narodih.

Rastlinske in živalske vrste in njihovi ekosistemi so neločljivo povezani. Za izumiranje številnih ključnih vrst je odgovoren človek. S svojim delovanjem namreč posega v naravno ravnovesje ekosistemov. Posledice so skrb vzbujajoče (www.ipbes.net):

  • kar četrtina vseh vrst na svetu je ogrožena,

  • izgubili smo že skoraj polovico vseh ekosistemov,

  • mokrišča so življenjski prostor skoraj 40 % vseh znanih vrst na svetu; od leta 1970 se je njihova površina v svetovnem merilu zmanjšala za 35 %,

  • v zadnjih 50 letih so se populacije vseh vretenčarjev zmanjšale za 68 % (sesalcev za 25 %, ptic za 14 %, dvoživk za 40 %).

Eden največjih problemov je prekomerno izkoriščanje mnogih vrst, katerega vzrok je naraščajoče povpraševanje in nezakonita mednarodna trgovina.

Več lahko raziščete na spletnih straneh UN World Wildlife day.


Foto: Zvone Butala, Boris Krstinić, Gregor Aljančič, arhiv Občine Semič.

Vse novice