Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Obnova muzejske hiše v Semiču

04.02.2018

Z obnovo muzejske hiše v Semiču smo pričeli novembra 2017. Investicija zajema obnovo celotne stavbe: zamenja se ostrešje, stavbno pohištvo, prenovi se fasada, rekonstruirajo se medetažne konstrukcije in statična utrditev objekta, ob objektu bo zgrajen nov prizidek, ki bo namenjen servisnim dejavnostim (dvigalo, prostori TIC-a, javne sanitarije ipd.). Objekt bo protipotresno saniran, na novo bodo zasnovane strojne in elektro inštalacije, vgrajena bo nova oprema.

Ko so se začela izvajati gradbena dela, se je izkazalo, da so v notranjosti obodne zidne konstrukcije skriti leseni tramovi, ki so strohneli in razpadli. Pridobili smo mnenje projektanta, statikov in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da je optimalna rešitev odstranitev zgornjega nadstropja in izdelava nove medetažne konstrukcije in zgornjega nadstropja. Za navedeno spremembo je bila pridobljena sprememba gradbenega dovoljenja. Bistvenega pomena je, da se uporaba in namen objekta ne bosta spremenila, prav tako tudi izgled in stroški gradnje. Dela v zgornjem nadstropju se bodo nadaljevala takoj, ko bodo primerni vremenski pogoji.

Obnova muzejske hiše v Semiču bo predvidoma zaključena v jeseni 2018.

Vse novice