Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Muzejska hiša Semič odprla svoja vrata

23.10.2019

V četrtek, 24. 10. 2019, je svoja vrata, po skoraj dveh letih, odprla prenovljena Muzejska hiša Semič. Obnova 180 let stare hiše s Centrom narave Bele krajine je izvedena v sklopu projekta MISTERION – Doživetje skrivnosti voda, ki se izvaja po Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014−2020 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V prenovljeni muzejski hiši v Semiču, ki se lepo vključuje v vse bolj urejeno trško središče Semiča, so svoje mesto dobile tri pomembne stalne razstave: Center narave Bele krajine, krajevna zbirka 'Semič v 20-ih slikah' in vinogradniška zbirka z degustacijskim prostorom.  

Celotna vrednost obnove muzejske hiše skupaj z vsebinami znaša  1.151.201,12 €. Od tega je ESRR v okviru programa sodelovanja Interreg SLO-HR prispeval okoli 425.000,00 €.  

Vsebine Centra narave Bele krajine so predstavljene z upoštevanjem sodobnih muzejskih standardov, interaktivno, izobraževalno, tudi doživljajsko in prilagojeno za ranljive skupine. Obiskovalec se sprehodi skozi geološko preteklost ozemlja današnje Bele krajine in ogled nadaljuje s spoznavanjem pestrosti in bogastva življenja na tem območju. Bela krajina je namreč vroča točka biotske raznolikosti v Sloveniji – državi, ki je glede na površino po bogastvu živih bitij najbogatejša v Evropi. Pomembno poslanstvo razstave je ozaveščati domače prebivalstvo z novimi spoznanji in tako vplivati na vlogo človeka skozi evolucijo prostora in časa v Beli krajini.

Naša muzejska hiša je s to razstavo postala vstopno mesto za raziskovanje narave na širšem obmejnem območju. Je del novega, zelenega čezmejnega turističnega produkta, ki bo bogastvo naravne in kulturne dediščine, trajnostno približal obiskovalcem. Ta zgodba do sedaj ni predstavljena še nikjer in v šopek povezuje edinstveno zapuščino, ki se začne v Semiču, se vije preko reke Krupe, Lahinje in Kolpe, vse do Metlike in Kamanja. Želimo jo prenesti mnogim obiskovalcem, tudi v razmislek o varovanju našega izjemnega, a občutljivega kraškega okolja.

O slednjem je pred uradnim odprtjem Muzejske hiše Semič tekla beseda na okrogli mizi z naslovom »Bela krajina – izzivi pri ohranjanju narave in kulturne krajine«. O pestrosti rastlinstva, živalstva in življenjskih okolij v Beli krajini ter o izredni občutljivosti tega območja so govorili:

  • dr. Boštjan Rožič, UL NTF

  • dr. Dušan Plut, UL FF

  • Andrej Hudoklin, ZRSVN

  • Mira Ivanovič

  • Damijan Vrtin, KGZS.

Moderator okrogle mize je bil Matej Simčič.

Mednarodno pomembno pridobitev sta, ob prisotnosti velikega števila obiskovalcev, odprla Dimitrij Pur, vodja Organa upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška in Polona Kambič, županja Občine Semič.

Muzejska hiša Semič je odprta v delovnem času TIC-a Semič, za najavljene skupine pa po dogovoru. Vljudno vabljeni na raziskovanje v Muzejsko hišo Semič.

Občina Semič,
vodilni partner

FOTO: Leon Gregorčič

Vse novice