Aktualno

MOVERNA VAS - Strokovno vodeno raziskovanje najdišč na Kraški učni poti od Lebice do Krupe, 17. 6. 2022

19.06.2022

Ob Evropskih dnevih arheologije je Belokranjski muzej Metlika organiziral raziskovalni pohod in strokovno vodeno raziskovanje najdišč prve stalne poselitve Bele krajine v mlajši kameni in bakreni dobi.

Arheološko najdišče Moverna vas se razprostira na območju današnjega naselja Moverna vas, na naravno utrjenem pomolu, ki ga s treh strani obdaja reka Krupa. Kot je pojasnil arheolog Kristjan Husič, so raziskave pokazale, da najdišče predstavlja prazgodovinsko naselbino, ki jo časovno uvrščamo v čas mlajše kamene dobe (neolitik) in bakrene dober (eneolitik), v čas 5. - 3. tisoč let pr. n. št.

Gre za obdobje t.i. lengyelske in lasinjske kulture, kjer poljedelstvo in živinoreja predstavljata glavno panogo gospodarstva. O njihovem življenju in kulturi govorijo številni najdeni predmeti: odlomki keramičnih posod, zajemalk, kamnita orodja, orodja iz kremena in številni drugi zapisi, ki so se ohranili v zemlji.

Imeli smo priložnost od blizu pogledali nekaj teh ostalin. Pri Judovski hiši pa smo se preizkusili v izdelovanju prazgodovinskega orodja.

Judovska hiša je manjša kraška jama blizu Moverne vasi v občini Semič. Jamo je v ledeni dobi v apnencu izdolbla reka Krupa. V letih 1960, 1985 in 1987 so v jami in pred njo potekale arheološke raziskave, ki so odkrile prvo mlajšepaleolitsko ali zgodnjemezolitsko postojanko v Beli krajini. Na prehodu iz pleistocena v holocen so v njej živeli lovci in nabiralci.

V jami so bila najdena mikrolitska kamnita orodja. V isti plasti so bile najdene zdrobljene živalske kosti alpskega svizca, divje svinje in večjega prežvekovalca, ki predstavljajo ostanek plena paleolitskih lovcev. Glede na tipologijo najdenih predmetov in živalskih kosti domnevamo, da je bila jama v uporabi v obdobju mlajšega paleolitika ali mezolitika (okrog 10.000 pr. n. št.).

Pohod smo nadaljevali ob reki Krupi in uživali ob lepotah narave.


foto: Iva Konda

Vse novice