Aktualno

Kras

14.09.2023

V ljudskem jeziku pomeni kras golo, kamnito zemljišče. V drugi polovici 19. stoletja se je beseda kras uveljavila kot mednarodni znanstveni termin. 

Danes nam ta beseda pomeni svet s posebnimi reliefnimi, vodnimi in podzemnimi pojavi, ki so nastali v dolgih geoloških dobah na vodotopnih kamninah, predvsem na apnencu in dolomitu

Relief na krasu oblikuje voda, ki kemijsko raztaplja apnenec, kamnino pa voda odnese v obliki raztopine. Topnost se poveča, ko se v vodi raztopi CO2 iz zraka ali iz prsti, pri čemer nastane šibka ogljikova kislina. K raztapljanju ali koroziji prispevajo svoj delež še kisline, ki jih ustvarjajo rastline ali nastajajo pri razpadanju organskih snovi v prsti.Raztapljanje kraških kamnin je najmočnejše na površju oziroma nekaj metrov pod njim, tekoča voda pod zemljo oblikuje še jame. Ploskovno raztapljanje in zniževanje površja imenujemo kraška denudacija. Z različnimi metodami je bilo ugotovljeno, da znaša ta denudacija v naših razmerah od 20 do 50 metrov na milijon let. To pomeni, da se je na primer od rimskih časov do danes površje na krasu znižalo poprečno za 2–10 cm. Pomeni pa tudi, da je lahko denudacija površja že dosegla jame in jim odstranila strop, tako da so nastale brezstrope jame (Hrvatin et al., 2008). 

Na sliki pogled na kraško pokrajino, t.im. kamniti gozd nad Vrtačo pri Semiču, v ozadju Semiška gora. Površina je v naravi pašnik brez grmičevja. Geološka karta pravi, da gre za apnence spodnje kredne starosti. Na več kamnih so vidni ostanki rudistnih školjk.

Foto: Iva Konda

Vse novice