Aktualno

Kjer se Krupa izliva v Lahinjo

05.01.2023

Reka Krupa izvira na severnem delu belokranjskega kraškega ravnika v močnem kraškem izviru izpod 30 m visoke, tektonsko prelomljene skalne stene. Po vodnatosti je izvir Krupe najizdatnejši v Beli krajini, pri čemer srednji letni pretok presega 2 m3/s.

Krupa je v kraški ravnik vrezala rečno dolino, v povprečju globoko okoli 20 m in široko 60 do 90 m, s strmimi, delno skalnimi stenami in ozko obrežno ravnico. Po 2,5 km dolgem toku se izliva v reko Lahinjo.

Območje reke Krupe je od leta 1997 z občinskim odlokom zavarovano kot naravni spomenik lokalnega pomena. Celotno območje je zaradi prisotnosti ogroženih živalskih vrst in habitatnih tipov uvrščeno tudi v omrežje Natura 2000.

Na fotografijah sotočje reke Krupe in reke Lahinje.
Foto: Iva Konda.

Vse novice