Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/misterion.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Aktualno

Aktualno

Drugi koordinacijski sestanek projektnih partnerjev

13.07.2017

Za potrebe uspešnega vodenja in koordinacije projekta so projektni partnerji imenovali člane Projektnega sveta. Njegove naloge so: 

  • stalna koordinacija med projektnimi partnerji za potrebe izvajanja projekta; 

  • priprava usklajenega terminskega načrta in po potrebi njegovo potrjevanje; 

  • skupen pregled izvedenih aktivnosti in rezultatov. 

Za potrebe izvajanja nalog se Projektni svet sestane vsaj enkrat na dva meseca. 

Imenovan je Nadzorni odbor, ki bo opravljal nadzorno in potrditveno funkcijo uresničevanja načrtovanih aktivnosti in doseganja zastavljenih ciljev. Sestajal se bo na rednih sestankih, predvidoma enkrat na pet mesecev oziroma po potrebi tudi večkrat.

Vzpostavi se tudi projektna vodstvena ekipa, s čimer se zagotovita dober pretok informacij in uspešna koordinacija.

Vse novice