Aktualno

21. maj - Evropski dan Nature 2000

21.05.2023

Danes praznujemo evropski dan Nature 2000, največjega naravovarstvenega omrežja na svetu. Na ta dan sta bila 21. maja 1992 sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Skupaj z Direktivo o pticah sta direktivi postali podlaga za evropsko mrežo varovanih območij Natura 2000. V letu 2023 evropski dan Nature 2000 obeležujemo desetič.

V Sloveniji imamo 355 območij Natura 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države, od tega le dober odstotek celinskih voda.

Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost v Evropi upada. Izginjajo poplavni gozdovi, mokrotni travniki, spreminja se kulturna krajina. Še posebej so na udaru lažje dostopni predeli in tista življenjska okolja, ki so z vidika gospodarske rabe manj zanimiva. Da bi zaustavili in obrnili trend izumiranja rastlinskih in živalskih vrst, je Evropska unija vzpostavila mrežo območij Natura 2000. Več o Naturi 2000 v Sloveniji najdete TUKAJ.

Varujmo vode ter življenje v in ob njih!

Fotografije: Pozdrav iz območja Nature 2000 – reka Krupa pri Semiču v Beli krajini, Slovenija.
Foto: Iva Konda

Vse novice