Misterion – Doživetje skrivnosti voda

Namen projekta je varovati in promovirati naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja in prikazati, kako to območje že milijone let vežejo skrivnosti kraškega sveta in kraških jam, prečudovita narava in raznolika kulturna krajina.

Glavni cilj projekta je ohraniti in povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine ter razviti trajnostni turistični produkt tako, da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda in bo vključeval elemente ozaveščanja obiskovalcev o pomenu trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov, povezovanje z lokalnim prebivalstvom ter podjetji za trajnostni razvoj obmejnega območja.

Pri projektu, katerega vrednost znaša 1.239.205,95 €, 85 % (1.053.325,05 €) prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 15 % (185.880,90 €) pa prispevajo vsi projektni partnerji skupaj.

Projekt se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Informacije o programu so na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu/si2/.

Narava Bele krajine

V obnovljeni muzejski hiši v Semiču bo urejena razstava Narava Bele krajine.

Obiskovalci se bodo ob veliki stenski ilustraciji vrnili več kot 100 milijonov v preteklost in doživeli podmorsko izkušnjo s spoznavanjem nekdanjih vrst, ki so tedaj vladale našemu planetu v plitvih toplih morjih. Nekatere podobe na Ilustraciji bodo deloma izstopale iz stene, ker bodo narejene v 3D tehniki in primerne tudi za dotikanje.

Posebna pozornost bo namenjena spoznavanju krasa, zakrasevanju, nadzemnih geomorfoloških oblik in podzemlja.

Sledi današnja podoba, kjer se zgodbam pridruži življenje. Školjka kongeria in človeška ribica prevzameta glavno vlogo in predstavljata dve med seboj povezani, a igrivo spleteni zgodbi, ki obiskovalce animira in spodbuja k nadaljnjemu raziskovanju.

Podzemni svet se skozi kraške izvire seli v potoke, reke, nadalje skozi mokrišča, travnike v gozd in v nebo. Počasi se zgodbam priključi človek: kot prednik, kot onesnaževalec, kot naravovarstvenik.

Novice in dogodki